admin

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna – zajęcia grupowe – realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia matematyczno – przyrodnicze, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia 
z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii, warsztaty ceramiczne, w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

 

Postępowanie podzielone na oferty częściowe:

 Zajęcia grupowe (19 dzieci) w wieku od 3 lat

                                                                                                                                                                                           

Zadanie nr 1

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze – zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 1h/ tygodniowo (2 x 30 min.). Razem do zrealizowania 21 godzin w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: studia kierunkowe, zgodne z prowadzonymi zajęciami lub studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej; przygotowanie pedagogiczne.

 

Zadanie nr 2

Zajęcia rytmiczno-taneczne  zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 1h/ tygodniowo (2 x 30 min.). Razem do zrealizowania 21 godzin w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: studia kierunkowe muzyczne lub studia podyplomowe w zakresie rytmiki i tańca; przygotowanie pedagogiczne.

 

Zadanie nr 3

Zajęcia z muzykoterapii – zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 2h/ miesięcznie. Razem do zrealizowania 10,5 godziny w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończenie szkoły wyższej na kierunku artystycznym lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia muzykoterapii; przygotowanie pedagogiczne.

 

Zadanie nr 4

Dogoterapia – zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 0,5h/ tygodniowo. Razem do zrealizowania 10,5 godziny w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym, kurs zawodowy dogoterapia/kynoterapia; zaświadczenie weterynaryjne dla zwierzaka.

 

Zadanie nr 5

Warsztaty ceramiczne – zajęcia grupowe, prowadzone w wymiarze 2h/ miesięcznie. Razem do zrealizowania 6 godzin w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończone studia wyższe na kierunku artystycznym; przygotowanie pedagogiczne.


Załączniki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna – realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym 
w Przegini 
tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii 
w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

 Postępowanie podzielone na oferty częściowe:

Zadanie nr 1

Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat, prowadzone w wymiarze 10h/tygodniowo (5h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 210 godzin w okresie 
od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: studia z fizjoterapii, pedagogiki lub psychologii, ukończony co najmniej dwustopniowy kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej lub studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej.

 Zadanie nr 2

Zajęcia z muzykoterapii – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat, prowadzone w wymiarze 2h/tygodniowo (1h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 42 godziny w okresie 
od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończenie szkoły wyższej na kierunku artystycznym lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia muzykoterapii; przygotowanie pedagogiczne.

 Zadanie nr 3

Zajęcia dogoterapii – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat prowadzone w wymiarze   1h/tygodniowo  (0,5 h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 21 godzin w okresie od 25.02.2019r. 
do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolny, kurs zawodowy dogoterapia/kynoterapia; zaświadczenie weterynaryjne dla zwierzaka.


Załączniki

Sprawozdanie z przeprowadzonej XXII akcji w Przedszkolu Samorządowym w Przegini

Harmonogram i zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 można pobrać TUTAJ lub z zakładki po lewej stronie „Rekrutacja 2018/2019

Terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego: od 1 marca do 30 marca 2018 r.

Kartę zapisu dziecka można pobrać w przedszkolu lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Przegini oraz ze strony internetowej www.przedszkole.zsprzeginia.pl – zakładka Rekrutacja 2018/2019.

Wypełnioną kartę wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym dokonaliśmy oficjalnego otwarcia świateł przy przejściu do szkoły. 
W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele gminy wraz z wójtem Adamem Piaśnikiem, przedstawiciele szkoły (Pani Małgorzata Bigaj, Tatiana Saternus, Pan Robert Luty), Sołtys Przegini Pan Roman Rogóż, przedstawiciele powiatu oraz wykonawcy. Chciałbym podkreślić, że światła są bardzo potrzebne i będą miały ogromny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. Jest to efekt wspólnych działań szkoły, wielu osób i instytucji. W związku z tym pragnę podziękować Radzie Rodziców naszej szkoły(Pani Katarzyna Tyliba, Pani Anna Karcz, Pani Izabela Roś, Pani Katarzyna Jastrzębska, Pan Rafał Kania, Pan Adam Solecki), Panu Wójtowi Adamowi Piaśnikowi, Zastępcy Starosty Powiatu Panu Tadeuszowi Nabagle oraz Radzie Gminy za wkład w doprowadzenie tej inwestycji do samego końca. W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że światła działają pełną parą.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini,                                                                                                                             Robert Luty

Szanowni Państwo,

W poniedziałek na parking szkolny od strony sali gimnastycznej wjedzie tir z materiałami potrzebnymi do remontu dachu. Bardzo proszę, aby w tym dniu nie parkować tam samochodów. Prowadzone prace nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie szkoły jednak bardzo proszę o zwrócenie uwagi dzieciom, aby zachowały szczególną ostrożność. Jestem przekonany, że prace będą szły sprawnie a przeciekający w szkole dach przestanie być naszym problemem.

Dyrektor Zespołu Szkół

Robert Luty

do 5 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEGINI
Przedszkole Samorządowe
Przeginia 403
32-049 Przeginia

43 8589 0006 0150 0450 1993 0003
Kwota: zgodnie z naliczeniami.
Tytułem: Imię Nazwisko dziecka, m-c, grupa, kwota (za miejsce) + kwota (za żywienie).

 

Infrormacja będzie na stałe umieszczona w zakładce Kontakt

Drodzy Rodzice!

Prosimy o wsparcie Waszymi głosami naszego projektu do budżetu obywatelskiego: „JĘZYKI OBCE OKNEM NA ŚWIAT!”

Projekt ma na celu stworzenie w naszej szkole pierwszej w gminie multimedialnej pracowni językowej!

Oddać głos może każdy mieszkaniec małopolski, który ukończył 16 lat. Głosowanie potrwa do 13 października 2017 r.

Aby zagłosować na projekt należy:

 1. Wejść na stronę www.bo.malopolska.pl
 2. Kliknąć na: Głosowanie od 25.09.2017 do 13.10.2017
 3. Wypełnić wymagane pola (powiat: krakowski bez m. Krakowa)
 4. Zaznaczyć: KOM01. JĘZYKI OBCE OKNEM NA ŚWIAT!
 5. Oddać głos.

DZIĘKUJEMY! :)

KKS „Jura Moto Sport” wspólnie z Urzędami Gmin w Zabierzowie, Wielkiej Wsi i Jerzmanowicach-Przeginii organizuje w dniu 17 września (niedziela) w Dolinie Będkowskiej „XI Bieg Po Dolinie o Puchar Wójta”.

Impreza ma charakter ogólnopolski i weźmie w niej udział 200 biegaczy, którzy pokonywać będą dziesięciokilometrowy odcinek trasy przełajowej. Start biegu głównego dla dorosłych nastąpi o godzinie 10:00. Wzorem roku ubiegłego, po biegu głównym organizujemy biegi płaskie dla dzieci  ze szkół należących do gmin sąsiadujących z Doliną Będkowską. Biegi te rozgrywane będą na asfaltowym odcinku drogi wyłączonej z ruchu na następujących dystansach:

 • D –   0  urodzeni w 2011r. i później ( limit 20 dzieci)     
 • D –  1  urodzeni w 2010r. dziewczęta i oddzielnie chłopcy  ( limit 20 dziewcząt i 20 chłopców) 
 • D –  2  urodzeni w 2009r. dziewczęta i oddzielnie chłopcy  ( limit 20 dziewcząt i 20 chłopców )
 • D –  3  urodzeni w 2008r. dziewczęta i oddzielnie chłopcy  ( limit 20 dziewcząt i 20 chłopców )
 • D –  4  urodzeni w 2007r. dziewczęta i oddzielnie chłopcy  ( limit 20 dziewcząt i 20 chłopców )
 • D –  5  urodzeni w 2006r. dziewczęta i oddzielnie chłopcy  ( limit 20 dziewcząt i 20 chłopców )
 • D –  6  urodzeni w 2005r. dziewczęta i oddzielnie chłopcy  ( limit 20 dziewcząt i 20 chłopców )
 • D –  7  urodzeni w 2004r. dziewczęta i oddzielnie chłopcy  ( limit 20 dziewcząt i 20 chłopców )

Start biegów dla dzieci godz. 11:30. Wszystkie dzieci biorące udział  w biegu otrzymają dyplomy, medale, ciepły posiłek i napoje, a zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach puchary.

Do pobrania:
Informacje
Regulamin EKO Biegu po Dolinie

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini informuje, że druki umów do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 dostępne są w sekretariacie szkoły podstawowej lub u wychowawców przedszkola. Umowy należy złożyć w terminie do 25 maja 2017 r.

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.

Celem,  na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

​​

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie".

W tym roku również zaangażowaliśmy się w akcję Towarzystwa Nasz Dom

Zebraliśmy górę groszy, które trzeba było policzyć. W tym pomogły mam nasze liczarki:

 • Mateusz Rogóż 
 • Weronika Grzegorczyk 
 • Martyna Pieniążek 
 • Bartłomiej Pabisek

Pod czujnym okiem Pana Mieczysława Kalęby

​ ​

udało nam się zebrać 255 zł.

Nieważne ile czynimy, lecz ile miłości wkładamy w czynienie tego. Nieważne ile dajemy, lecz jak wiele miłości wkładamy w dawanie.

​​

Matka Teresa z Kalkuty

                                  
 Bartłomiej Pabisek

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w rodzinnym gronie
 
życzą
Pracownicy i Dyrekcja
Zespołu Szkół w Przegini
 
 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w najbliższych dniach (od piątku) wokół boiska szkolnego zgodnie z decyzją Starostwa Krakowskiego będzie prowadzona wycinka drzew. Główną przyczyną wycinki jest:

 1. stan drzew (są chore)
 2. bezpieczeństwo uczniów

Drzewa są chore i zagrażają bezpieczeństwu dzieci oraz okolicznych domów. Ich mieszkańcy wielokrotnie informowali o tym dyrekcję szkoły. Pragniemy również poinformować, że zgodnie z decyzją Starostwa Krakowskiego (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) Samorząd Szkolny będzie prowadził akcję nasadzenia nowych drzew.

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini informuje, że od 6 marca 2017r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

1) terminy składania dokumentów: od 6 marca do 31 marca 2017

2) do 28 kwietnia 2017r. w przedszkolu będą wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2017/2018

3) kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie lub ze strony internetowej (https://przedszkole.zsprzeginia.pl/rekrutacja-2017-2018)

Nasza szkoła posiada status Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki temu w uczniowie naszego Gimnazjum pod opieką Pani Sylwii Dahlmanns i Anety Martyniak realizuje program DSD I (Das Deutsche Sprachdiplom). Oznacza to, że nasza szkoła przygotowuje uczniów klas dwujęzycznych do egzaminu z języka niemieckiego, który według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego zaświadcza znajomość języka na poziomie B1, czyli na poziomie samodzielności. Pomyślne zdanie egzaminu uwieńczone jest wręczeniem uznawanego na całym świecie dyplomu językowego. W tym roku taki egzamin będą zdawać uczniowie klasy IIIa naszego Gimnazjum.

Od 2008r. dzięki inicjatywie PASCH szkoły realizujące program DSD są objęte patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Uczniowie, którzy uzyskają dyplom DSD pierwszego stopnia, w szkole średniej(wśród nich znajduje się np. IV LO w Olkuszu, z którym nasza szkoła ma podpisaną umowę o współpracy), objętej programem DSD, mogą kontynuować naukę języka niemieckiego osiągając poziom C1 i zdobyć dyplom DSD drugiego stopnia. W dalszej kolejności posiadanie takiego certyfikatu daje możliwość studiowania na wielu polskich i europejskich uczelniach, uzyskania stypendiów w krajach niemieckojęzycznych a w przyszłości może ułatwić podjęcie w nich pracy. Ważne również jest to, że rodzice uczniów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i przystąpieniem ich dzieci do egzaminu DSD.

21 lutego 2017 roku na terenie urzędu gminy Jerzmanowice-Przeginia doszło do spotkania, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Adam Piaśnik, przedstawiciel strony niemieckiej Ralf Auris (koordynator krakowskiego modelu DSD i nauczyciel języka niemieckiego), Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini Robert Luty, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Przegini Małgorzata Bigaj i nauczyciel języka niemieckiego Sylwia Dahlmanns. Na spotkaniu ustaliliśmy, że program DSD I od przyszłego roku szkolnego będzie wprowadzony w naszej szkole podstawowej. Wkrótce na naszej stronie pojawi się więcej szczegółów na ten temat.

Szanowni Państwo
 
19.01.2017 miało miejsce szkolenie dla rodziców pt. Jak motywować i mądrze wspierać swoje dziecko w rozwoju. Zgodnie z obietnica na stronie internetowej wieszamy krótki film przesłany do nas przez prowadzącą szkolenie Panią Karolinę Nikorowską. Filmik jest w pewnym sensie podsumowaniem tego szkolenia.