ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

  1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna – realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym 
w Przegini 
tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii 
w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

 Postępowanie podzielone na oferty częściowe:

Zadanie nr 1

Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat, prowadzone w wymiarze 10h/tygodniowo (5h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 210 godzin w okresie 
od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: studia z fizjoterapii, pedagogiki lub psychologii, ukończony co najmniej dwustopniowy kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej lub studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej.

 Zadanie nr 2

Zajęcia z muzykoterapii – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat, prowadzone w wymiarze 2h/tygodniowo (1h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 42 godziny w okresie 
od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończenie szkoły wyższej na kierunku artystycznym lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia muzykoterapii; przygotowanie pedagogiczne.

 Zadanie nr 3

Zajęcia dogoterapii – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat prowadzone w wymiarze   1h/tygodniowo  (0,5 h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 21 godzin w okresie od 25.02.2019r. 
do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolny, kurs zawodowy dogoterapia/kynoterapia; zaświadczenie weterynaryjne dla zwierzaka.


Załączniki