DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA 5 – 6 -LETNIEGO W PRZEDSZKOLU

9.00-14.00 – Realizacja podstawy programowej

7.00- 9.00 Swobodna aktywność wynikająca z potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające twórczą aktywność i ekspresję dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca stymulacyjno – wyrównawcza. Ćwiczenia utrwalające wiadomości, kończenie rozpoczętych prac.

9.00- 10.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Śniadanie- utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków. Czynności higieniczne -mycie zębów.

10.00- 11.00 Zajęcia edukacyjne inicjowane przez nauczycieli,wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwoju.

11.00- 11.30 Swobodna aktywność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11.30-12.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Spacer-pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe, kołowe na placu zabaw, na boisku sportowym. Obserwacje przyrodnicze.

12.30- 13.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad- zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz zachowanie odpowiedniej postawy podczas spożywania posiłku.

13.30-14.30 Relaksacja- zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych, utworów literackich. Zabawy ruchowe oraz inne wynikające z potrzeb dzieci.

14.30-15.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek.

15.00-17.00 Zabawy i gry dydaktyczne. Utrwalanie piosenek, wierszyków, tańców. Praca stymulacyjno – wyrównawcza, indywidualna i zespołowa. Zabawy inspirowane przez dzieci. Prace porządkowe w sali.

 

DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA 3 – 4 -LETNIEGO W PRZEDSZKOLU

9:00-14:00 Realizacja podstawy programowej

7:00-9:00 Swobodna aktywność wynikająca z potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące grupę, rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające twórczą aktywność i ekspresję dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Kończenie rozpoczętych prac. Zabawy ruchowe.

9:00-10:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie – utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

10:00-10:30 Zajęcia edukacyjne inicjowane przez nauczycieli, wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwoju.

10:30-11:00 Od drugiego semestru dla dzieci czteroletnich zajęcia edukacyjne inicjowane przez nauczycieli.

11:00-11:30 Swobodna aktywność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:30-12:00 Spacer – pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe, kołowe na placu zabaw, na boisku sportowym, obserwacje przyrodnicze.

12:00-13:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad- zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz zachowanie odpowiedniej postawy podczas spożywania posiłku.

13:00-13:30 Relaksacja-zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych, utworów literackich.

13:30-14:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14:00-15:00 Zabawy ruchowe oraz inne wynikające z zainteresowań i potrzeb dzieci, utrwalenie piosenek, wierszyków, tańców.

15:00-17:00 Zabawy i gry dydaktyczne. Zabawy inspirowane przez dzieci. Prace porządkowe w sali.