Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. 
DBI to przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W roku 2017 DBI obchodziliśmy 7 lutego.
 Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem: „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

Zespół Szkół w Przegini przystąpił do obchodów DBI. W związku z faktem, iż dla uczniów był to czas ferii zimowych, planowane działania realizowane są od 13.02 do 28.02.2017r:

1. W przedszkolu i we wszystkich klasach odbywają się zajęcia edukacyjne z wychowawcami dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz właściwych postaw i reakcji na grożące niebezpieczeństwo z zastosowaniem poleconych do wykorzystania materiałów.

2. W czasie lekcji informatyki i zajęć komputerowych uczniowie logują się do platformy e-learning http://www.edu.fdds.pl/ w celu odbycia kursów dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie w Internecie.

3. Przeprowadzony będzie konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pt. Razem zmieniamy Internet na lepsze. W czasie zajęć dzieci z przedszkola z pomocą nauczycieli przygotują prace plastyczne. Prace zostaną zaprezentowane w formie wystaw na szkolnych korytarzach.

4. W klasach lekcyjnych i na korytarzach przygotowywane są gazetki ścienne na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci.

5. W kolejnym numerze szkolnej gazetki zamieszczone zostaną informacje nt. bezpieczeństwa w Internecie, netykiety, miejsc, gdzie szukać pomocy w przypadku cyberprzemocy, konkurs dotyczący bezpiecznego korzystania z sieci.

8. Rodzice otrzymają na najbliższym spotkaniu z wychowawcami ulotki przygotowane przez nauczycieli informatyki nt. zagrożeń w Internecie, sygnałów uzależnienia dziecka od gier komputerowych, Internetu.

 

Informacje dla Rodziców

 

Internet daje wiele możliwości, zwłaszcza dzieciom. Pomaga w nauce, zabawie, komunikowaniu się ze światem oraz poznawaniu nowych ludzi. Stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla Państwa dzieci, jeżeli korzystają z sieci bez kontroli osób dorosłych.

W związku z przystąpieniem szkoły do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z informacjami nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, czy też  z  zagrożeniami  wynikającymi z niewłaściwego korzystania z zasobów sieci. Polecamy informacje znajdują się na stronie http://www.saferinternet.pl/pl/rady-dla-rodzicow-okno-na-swiat.

 Rodzic dbający o dobro i bezpieczeństwo swojego dziecka może odbyć kurs e-learning Fundacji Orange dla rodziców Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie „Bezpiecznie Tu i Tam”.  Po zarejestrowaniu i utworzeniu konta na platformie  edukacyjnej dla profesjonalistów będzie miał dostęp do wszystkich materiałów http://edukacja.fdds.pl

 

Dzieci w świecie gier komputerowych

Poradnik nie tylko dla rodziców www.ore.edu.pl

 

We współczesnym świecie  nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez telewizji, komputera, Internetu. Ulubioną i często jedyną formą sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież,           a nawet osoby dorosłe stały się gry komputerowe.

         Zjawisko gier komputerowych budzi obecnie spore i sprzeczne emocje. Z jednej strony gry komputerowe są odbierane jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa,  z drugiej strony często przerażają ogromnym ładunkiem przemocy, okrucieństwa, budząc uzasadniony niepokój rodziców, wychowawców czy psychologów. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z Poradnikiem nie tylko dla rodziców „Dzieci                  w świecie gier komputerowych”

Dzieci w świecie gier wideo

www.ore.edu.pl

 

 

Sprawozdanie z lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w Przegini.

 

W Zespole Szkół w Przegini lokalne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się od dnia 13 lutego do 28 lutego 2017 r. Uczestniczyli w nich uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej, dzieci z przedszkola, nauczyciele oraz rodzice.

Obchody rozpoczęły się od rozpropagowania akcji w formie plakatów i informacji promujących bezpieczeństwo w sieci, propagujących hasło kampanii 2017

 

 

 

 

 

Umieszczono informacje na temat DBI i banner reklamowy 2017 na przedszkolnej i szkolnych stronach internetowych. Zamieszczono informacje dla rodziców na stronach internetowych przedszkola i szkół o platformie e- learning – kurs Fundacji Orange dla rodziców o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie.

W przedszkolu przeprowadzono zajęcia edukacyjne na podstawie scenariuszy: „Mój przyjaciel Necio”, „Tworzymy sieć – gra ruchowa”, „Zabawy z klawiaturą”, „ Fajnie w Internecie”, „Grzeczni w Internecie”. Dzieci zapoznano z podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem, Internetem oraz zasadami bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci. W trakcie zajęć dzieci słuchały bajek, poznawały budowę klawiatury komputerowej oraz rozmawiały na temat zasad dobrego zachowania online. Wykonały przyjaznego robocika Necia. Zorganizowano również na korytarzu wystawę prac plastycznych na temat „Bezpiecznego Internetu”.

 

 

 

W klasach I-III przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Wszyscy uczniowie obejrzeli filmy „Owce w sieci”. Na zajęciach wykorzystano program „Zuźka i Tunio poznają Internet”. Uczniowie poznali zasady, którymi należy się kierować podczas korzystania z zasobów sieci oraz z konsekwencjami prawnymi niewłaściwego użytkowania Internetu. Podczas zajęć wykorzystano kreskówki Ciemna strona Internetu „Kłamacz”, Kradziej”. Dzieci wykonały również efektowne  prace plastyczne na temat „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, które zostały umieszczone na gazetkach znajdujących się na korytarzach szkolnych.

 

 

 

W klasach IV – VI nauczyciele zapoznawali uczniów z tematyką bezpiecznego Internetu na lekcjach zajęć komputerowych oraz zajęciach z wychowawcą. Uczniowie klasy IV ukończyli kurs e-learning 3…2…1…Internet! , natomiast klasy V i VI kursy „Dbaj o Fejs”, „Gdzie jest Mimi”, „3…2…1…Internet”. Wychowawcy zrealizowali cykl lekcji poświęconych bezpieczeństwu w sieci, „Przygody Fejsmena” – zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły zachowanie osób o złych zamiarach. Nauczyły umiejętności zachowania się w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie (ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania). Uczestnicy poznali reguły stosowania netykiety. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami zachowania podczas zauważenia cyberprzemocy. Ponadto pojawiły się gazetki ścienne w pracowni komputerowej, na korytarzach szkolnych oraz salach, którymi opiekują się poszczególne klasy.

 

 

 

Gimnazjaliści równie czynnie brali udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Pierwszoklasiści w czasie lekcji informatyki zrealizowali kurs e-learning „Dbaj o Fejs” i „Gdzie jest Mimi”, natomiast klasy drugie kurs e-learning „W Sieci”. W gimnazjum przeprowadzono lekcje w oparciu o scenariusze „Zamiast hejtu”, „Stop cyberprzemocy”, „Zagrożenia płynące z Internetu’, „Prywatność w sieci- przygody Fejsmena”, „W sieci”. Uczniowie zapoznali się z prawami i obowiązkami użytkownika Internetu, Zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z cyberprzestrzenią, uświadomieni z zagrożeniami, na które mogą być narażeni w Internecie. Powtórzono i utrwalono z uczniami umiejętności bezpiecznego poruczania się w cyberprzestrzeni (umiejętność ochrony danych osobowych, ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci, umiejętność ochrony komputera przed zagrożeniami internetowymi – stosowanie oprogramowania zabezpieczającego, niekorzystanie z pirackich programów, użytkowanie Internetu zgodnie z prawem). W trosce o bezpieczeństwo korzystania z Internetu zapoznano dzieci i młodzież ze stronami internetowymi, na których można szukać informacji lub pomocy w razie nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl.

Odbył się konkurs plastyczny „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, w którym licznie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Efekty ich pracy można było zobaczyć na wystawie zorganizowanej w świetlicy szkolnej.

W kolejnym numerze szkolnej gazetki zamieszczono informacje nt. bezpieczeństwa w Internecie, netykiety, miejsc, gdzie szukać pomocy w przypadku cyberprzemocy, konkurs dotyczący bezpiecznego korzystania z sieci.

 

W obchody włączeni zostali także rodzice, dla których przygotowano informacje na stronach internetowych szkół i przedszkola, gazetki ścienne, ulotki o bezpiecznym Interncie, informacje o sygnałach uzależnienia dziecka od gier komputerowych, Internetu, miejsc pomocowych. Zaproponowano im również realizację kursu e-learning o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie „Bezpiecznie Tu i Tam”.

Nauczyciele korzystali z kursu e- learning Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online oraz z materiałów do pobrania dla profesjonalistów zaproponowanych przez platformę edukacyjną FDDS.

Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Podczas obchodów chcieliśmy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcieliśmy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci i młodzież może wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki.

Agata Krzystanek

Bożena Rusek