Podsumowanie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022-podział na grupy

___________________________________________________________________________

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola znajduje się w załączniku poniżej. 

Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Przegini prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania do naszego przedszkola do dnia 28.04.2021r. Potwierdzenie można przesłać na adres mailowy : rekrutacja@zsprzeginia.pl lub wrzucić do skrzynki przy wejściu od strony Szkoły Podstawowej.

Nie ma potrzeby potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola w przypadku dzieci, które kontynuują edukację w naszym przedszkolu.

Informujemy, że najmniejsza liczba punktów uprawniająca do przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Przegini wynosiła 40.

Lista


Szanowni Państwo,

Od godz.8:00 dnia 1 marca 2021 do godz. 16:00 dnia 26 marca 2021 trwać będzie rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Przegini. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony Przedszkola (zakładka Rekrutacja 2021/2022) lub z Przedszkola (stolik przy wejściu). Wypełnione i podpisane dokumenty można wrzucić do oznaczonej skrzynki znajdującej się przy wejściu do Przedszkola lub przesłać skany pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Zarzadzenie Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia 6-2021 harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwala_204_2017

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-do-przedszkola 2021

oswiadczenie-o-zatrudnieniu

oswiadczenie-ilość-godzin

oswiadczenie-o-wielodzietności

oswiadczenie-samotny-rodzic

_______________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W załączniku znajduje się  Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola. Deklarację można pobrać również w przedszkolu. Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola.

Deklaracja-kontynuacja