Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Przegini na rok szkolny 2020/2021.
Rodziców dzieci przyjętych po raz pierwszy prosimy o potwierdzenie w terminie do 16.04.2020 r. , że dziecko będzie uczęszczało do naszego przedszkola Potwierdzenie prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Brak potwierdzenia woli uczęszczania  jest jednoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do przedszkola.

Najniższa liczba punktów umożliwiająca przyjęcie dziecka wynosiła 35.

Dnia 8 kwietnia 2020 r. od godziny 9 do 12 będzie możliwa konsultacja telefoniczna z przewodniczącą komisji rekrutacyjnej. Tel 123898014 wewnętrzny 1

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Od 03 marca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Samorządowego w Przegini. Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola od 03 marca 2020 r. (wtorek) można pobrać w sekretariacie na I piętrze lub z poniższego załącznika.

Kompletną dokumentację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r. w  sekretariacie lub u dyrekcji w godzinach od 7:00 do 16:00 albo zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Każdy składający dokumenty  drogą elektroniczną otrzyma potwierdzenie przyjęcia.

Wersje papierowe można dostarczyć w terminie późniejszym.

 

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Załączniki do pobrania  

Wniosek-do-przedszkola-2020-21

oswiadczenie-ilość-godzin

oswiadczenie-samotny-rodzic

oswiadczenie-o-wielodzietności

oswiadczenie-o-zatrudnieniu

Uchwala_204_2017