Zespół Szkół w Przegini
32-048 Przeginia 403
Przedszkole Samorządowe
e-mail szkola@zsprzeginia.pl
tel. 123898014

Numery wewnętrzne:
1 – sekretariat
2 – wicedyrektor
3 – stołówka i świetlica
5 – pedagog
6 – przedszkole

 

Dyrektor

mgr Tatiana Saternus

Przyjmowanie stron po wcześniejszym umówieniu telefonicznym


Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 17:00
Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9:00- 14:00
Odpłatność za żywienie:
śniadanie – 2zł, obiad – 3,5zł podwieczorek – 2,5zł


Wpłaty za Przedszkole na konto (do 20 dnia danego miesiąca za miesiąc bieżący)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEGINI
Przedszkole Samorządowe
Przeginia 403
32-049 Przeginia

43 8589 0006 0150 0450 1993 0003
Kwota: zgodnie z naliczeniami.
Tytułem: Imię Nazwisko dziecka, m-c, grupa, kwota (za miejsce) + kwota (za żywienie).