Zespół Szkół w Przegini
32-048 Przeginia 403
Przedszkole Samorządowe
e-mail szkola@zsprzeginia.pl
tel. 123898014

Numery wewnętrzne:
1 – sekretariat
2 – sekretariat podstawówka
3 – wicedyrektor
4 – księgowość
5 – dyrektor
6 – pedagog
7 – przedszkole

 

Dyrektor

mgr Tatiana Saternus

Przyjmowanie stron:
wtorek: 8.30-9.30, 11.00-13.30
środa: 13.30-15.00
piątek 9.00-10.30


Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 17:00
Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9:00- 14:00
Odpłatność za żywienie:
śniadanie, obiad, podwieczorek – 6 zł


Wpłaty za Przedszkole na konto (do 20 dnia danego miesiąca za miesiąc bieżący)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEGINI
Przedszkole Samorządowe
Przeginia 403
32-049 Przeginia

43 8589 0006 0150 0450 1993 0003
Kwota: zgodnie z naliczeniami.
Tytułem: Imię Nazwisko dziecka, m-c, grupa, kwota (za miejsce) + kwota (za żywienie).