W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Przegini na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2021 komisja rekrutacyjna przyjęła wszystkich kandydatów. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla Rodziców – rekrutacja na miesiąc lipiec 2021 r.
do Przedszkola Samorządowego w Przegini

Informujemy, że od dnia 4 maja 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2021 r. do Przedszkola Samorządowego w Przegini.

Ważne terminy rekrutacyjne:

04.05.2021 r. do 14.05.2021 r. – składanie deklaracji potwierdzenia woli korzystania z Przedszkola w miesiącu lipcu 2021 r. przez dzieci aktualnie uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Przegini.

17.05.2021 r. do 26.05.2021 r. – składanie wniosków przez rodziców dzieci, które aktualnie uczęszczają do innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia.

Informujemy, że wnioski złożone przed 17.05.2021 nie będą rozpatrywane.

27.05.2021 r. do 28.05.2021 r. – analiza złożonych wniosków

31.05.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Przegini na lipiec 2021 r. i podanie informacji o pozostałej liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu na miesiąc lipiec 2021 r.

Wypełnione i podpisane Deklaracje i Wnioski o przyjęcie (skany dokumentów) można składać w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja@zsprzeginia.pl lub w wersji papierowej wrzucając do skrzynki, umieszczonej przy wejściu do szkoły lub do przedszkola.

Dyzur_Przedszkoli_w_Okresie_Wakacyjnym_2021

zal1-kryteria-lipiec2021

zal3-wniosek-do-przedszkola na lipiec