Szanowni Państwo,

W zakładce Rekrutacja w załączniku oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Przegini na rok szkolny 2020/2021.
Rodziców dzieci przyjętych po raz pierwszy prosimy o potwierdzenie w terminie do 16.04.2020 r, że dziecko będzie uczęszczało do naszego przedszkola . Potwierdzenie prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Brak potwierdzenia woli jest jednoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do przedszkola.