Zawieszenie zajęć w szkole i przedszkolu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszym przedszkolu: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach przedszkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku przedszkolnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że proponujemy Państwu poprzez grupy na portalu fb materiały edukacyjne udostępnione przez wydawnictwa i opracowane przez naszych nauczycieli oraz platformy i aplikacje edukacyjne.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach:

– poniedziałek, środa, piątek – 9.00 – 13.00;

– wtorek, czwartek – 12.00 – 16.00

poprzez kontakt email: bozenarusek@zsprzeginia.pl oraz e-dziennik.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkola @zsprzeginia.pl.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – szkolne boiska, sala gimnastyczna, plac zabaw).

Kontakt z dyrektorem szkoły, Tatianą Saternus: tatianasaternus@zsprzeginia.pl

Kontakt z nauczycielami poprzez Messenger.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini

Tatiana Saternus