Uczniowski Budżet Obywatelski

Gminy Jerzmanowice-Przeginia

na 2018 rok

Uczniowski budżet obywatelski Gminy Jerzmanowice-Przeginia skierowany jest dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. To projekt, w którym uczniowie mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację w kwocie do 5000,00 zł.
Dofinansowanie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług.

Uczniowski Budżet Obywatelski-regulamin