do 5 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEGINI
Przedszkole Samorządowe
Przeginia 403
32-049 Przeginia

43 8589 0006 0150 0450 1993 0003
Kwota: zgodnie z naliczeniami.
Tytułem: Imię Nazwisko dziecka, m-c, grupa, kwota (za miejsce) + kwota (za żywienie).

 

Infrormacja będzie na stałe umieszczona w zakładce Kontakt