Małe Żabki i w tym roku przyłączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Razem na Święta”. Głownym celem akcji jest niesienie pomocy innym jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Angażowanie małych dzieci w takie akcje uczy empatii i życzliwości.
Przedszkolaczki chętnie przygotowywały słodkie upominki dla osób potrzebujących w najbliższej okolicy.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II