W tym roku nasze Przedszkole chcąc promować i wspierać rozwój czytelnictwa wśród dzieci, wzięło udział w programie ,,Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. W ramach tego przedsięwzięcia stworzono plan działań, który został pozytywnie zatwierdzony.
Dzięki realizacji programu nasze Przedszkole wzbogaciło się o 334 nowości wydawnicze na kwotę 3750zł (3000zł pozyskano z budżetu państwa, a 750 wkład własny organu prowadzącego). Wystawę książek wyeksponowano na korytarzu Przedszkola.