KOCHANE PRZEDSZKOLAKI, DRODZY RODZICE !

Miło mi poinformować, że Przedszkole Samorządowe w Przegini otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki

Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury !

W realizację projektu zostały zaangażowane dwie grupy przedszkolne -“Pszczółki” i “Żabki” które zdobyły dla przedszkola ,,Certyfikat wzorowej placówki”. Przedszkolaki uczestniczyły w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt. ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury − edycja 2020/2021”.  Projekt był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, odbywał się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka pana Mikołaja Pawlaka.

Celem głównym projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą. Projekt trwał przez cały rok szkolny 2020/2021 składał się z kilku modułów przygotowanych do realizacji przez jego uczestników.

NASZE GRUPY ZREALIZOWAŁY 4 MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU:

1. Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.

Cele modułu:

 • rozwijanie czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci,
 • zapoznanie z literaturą dziecięcą,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci literaturą związaną z postacią Misia,
 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury

2. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Cele modułu:

 • rozwijanie zainteresowań zdrowiem i higieną
 • zdefiniowanie pojęcia “zdrowie”oraz sposobu dbania o nie
 • obchodzenie Światowego Dnia Mycia Rąk i Dnia Zdrowego Śniadania
 • poznanie prawidłowego sposobu mycia rąk
 • poznanie zawodów związanych z tematyką zdrowia np. lekarz , dietetyk, pielęgniarka, ratownik medyczny itp.
 • bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Wszystkie dzieci wiedzą, że teraz, w dobie pandemii, szczególnie należy przestrzegać zasad higieny, dbać o zdrowie swoje i innych!

3. Kalendarz ekologiczny. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.

Cele modułu:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci,
 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy proekologiczne,
 • rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości przyrody w życiu człowieka.

W ramach tego modułu obchodziliśmy wybrane, święta ekologiczne”, m.in.: Światowy Dzień Kota, Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi.

4. Mały Miś i supertajny projekt

Cele modułu:

 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych ,
 • kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy, troski o najbliższych, wzmacnianie roli autorytetu w życiu dzieci,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi na własny temat,
 • umiejętność formułowania życzeń.

Niezwykle miło było mi patrzeć na pracę i zaangażowanie Państwa dzieci w realizację poszczególnych modułów projektu !

Sylwia Mistela