Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Przegini na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu będzie  trwać do 26 czerwca 2024r.

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola, a następnie wypełniają go i po podpisaniu składają w sekretariacie Zespołu Szkół w Przegini w godzinach jego otwarcia. Do wniosku należy dołączyć informacje na temat chorób i alergii dziecka. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Przegini składają tylko deklaracje otrzymaną w przedszkolu.

ZA28D31 (1)

zarządzenie nr 4

Wniosek-sierpien-2024 (1)

https://bip.malopolska.pl/cuwjerzmanowiceprzeginia,m,431125,2024.html