Zebrania wychowawców z Rodzicami dzieci z poszczególnych oddziałów odbędą się w następujących terminach:

GRUPY: MOTYLKI, BIEDRONKI – 26.08.2020.r (środa) godzina 17:00 

GRUPY: ŻABKI, JAGÓDKI, PSZCZÓŁKI  – 26.08.2020.r (środa) godzina 18:00 

Zebrania odbędą się na starej sali gimnastycznej (wejście od strony parkingu przy sali).

Przed zebraniem prosimy o zapoznanie się z AKTUALNYMI PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I PRACOWNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZEGINI W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID -19, które pojawią się na stronie internetowej w najbliższym czasie oraz  z Wytycznymi GIS, dostępnymi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Prosimy, aby ze względu na obecną sytuację i konieczność ograniczenia liczby osób, do jednego dziecka przyszedł tylko jeden rodzic.  Jeżeli mają Państwo dwoje dzieci w różnych grupach to wystarczy przyjść na jedno zebranie, będą  przekazywane te same informacje. Prosimy o zachowanie podczas zebrania zasad reżimu sanitarnego (maseczki, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu).

Wszelkie zmiany organizacyjne są wprowadzone dla dobra dzieci i Państwa jak również wynikają  zleceń GIS-U.