W słoneczny, majowy dzień przedszkolaki „przybyły z wizytą” na pobliską łąkę. Celem tej wyprawy było kształtowanie u dzieci umiejętności obserwacji roślin i owadów, a także rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. Ciekawe świata dzieci chętnie poszukiwały roślin i zwierzątek żyjących na łące. Po powrocie do przedszkola wykonały z użyciem farb pracę plastyczną „Łąka”.