11 maja 2022r gościliśmy w naszym przedszkolu Panią Annę Kaszubę-Dębską malarkę, ilustratorkę, projektantkę, autorkę książki m. in. ,,Poczet królów  polskich”. Podczas spotkania  autorka zapoznała dzieci z opowieściami o polskich władczyniach związanych z Krakowem i Wzgórzem Wawelskim. Przedszkolaki po wysłuchaniu ciekawych opowieści wzięły udział w warsztatach twórczo-artystycznych pt. ,,Stwórz sobie królową” i zaprojektowały sobie własną kukiełkę wybranej królowej na podstawie portretów kobiet-władczyń. Dzieci były bardzo zaangażowane i kreatywne, wykonały przepiękne prace.

Warsztaty  artystyczne  odbyły się w ramach projektu Fundacji Burza Mózgów i realizowane były z udziałem  Gminnej Biblioteki w Przegini.