Do przedszkola przybyła grupa teatralna z przedstawieniem pt. „Kocmołuszek”