Do przedszkola przybyła grupa teatralna z przedstawieniem pt. “Kocmołuszek”