Harmonogram i zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 można pobrać TUTAJ lub z zakładki po lewej stronie „Rekrutacja 2018/2019

Terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego: od 1 marca do 30 marca 2018 r.

Kartę zapisu dziecka można pobrać w przedszkolu lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Przegini oraz ze strony internetowej www.przedszkole.zsprzeginia.pl – zakładka Rekrutacja 2018/2019.

Wypełnioną kartę wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły.