Szanowni Państwo,

Od 01 marca 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Samorządowego w Przegini. Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola od 01.marca 2019 r. (piątek) można pobrać w pokoju nr 25 na I piętrze – księgowość lub ze strony internetowej – www.przedszkole.zsprzeginia.pl .

Kompletną dokumentację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 r. w pokoju nr 25 na I piętrze – księgowość w godzinach od 7:00 do 16:00.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.