Razem na Święta”

Przedszkole Samorządowe w Przegini wzięło udział w akcji „Razem na Święta”.

„Razem na Święta” to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której dzieci były zachęcane do niesienia pomocy innym. Założeniem akcji było jednocześnie budowanie wspólnot i

umacnianie więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności

za drugą osobę, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Dzieci z grup „ Pszczółki” i „Żabki” wraz z nauczycielami poprzez przygotowanie słodkich upominków zaangażowały się w pomoc potrzebującym w naszej najbliższej okolicy.

Każdy młody człowiek, który z własnej woli angażuje się w różne formy niesienia pomocy i wsparcia osobom potrzebującym osiąga same zyski – stale się rozwija, i to we wszystkich sferach: intelektualnej, osobowościowej, emocjonalnej i społecznej.

Sylwia Mistela