Informacja dla rodziców

– uczestnictwo w PROJEKCIE pt.„DOBRA EDUKACJA DLA WSZYSTKICH – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI W GMINIE JERZMANOWICE-PRZEGINIA”

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przegini informuje, że rekrutacja do Projektu związanego z utworzeniem

dodatkowych 19 miejsc dla przedszkolaków

w Przedszkolu Samorządowym w Przegini na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się od 1 marca i trwać będzie do 31 marca 2018r.  Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej oraz na stronie internetowej www.przedszkole.zsprzeginia.pl

– zakładka Rekrutacja 2018/2019

Zestaw dokumentów rekrutacyjnych można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej (czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00), bądź przesłać kurierem, pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu) lub poprzez email na adres: sp@zsprzeginia.pl

Dokumenty uznaje się za dostarczone wyłącznie w przypadku potwierdzenia ich otrzymania, należy również do 5 dni od przesłania skanów dostarczyć oryginały do Sekretariatu Szkoły Podstawowej