W bieżącym roku szkolnym dzieci z naszego przedszkola biorą udział  w wielu programach i projektach m.in.  ,, Co słonko widziało ”. Założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w otaczający świat poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Marii Konopnickiej, promowanie czytelnictwa literatury polskich autorów oraz wzbogacenie wiedzy i słownictwa . Wiersze autorki napisane są tekstem rymującym, co sprawia, że dzieci chętnie słuchają oraz zapamiętują fragmenty tekstu.