Przypominamy Rodzicom dzieci przyjętych do przedszkola Samorządowego w Przegini po raz pierwszy o konieczności potwierdzenia w terminie do 16.04.2020r., że dziecko będzie uczęszczało do naszego przedszkola. Potwierdzenie prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Brak potwierdzenia woli uczęszczania  jest jednoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do przedszkola.