W ramach uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała przedszkolaki przy pomocy wychowawców  zasadziły drzewo, które upamiętnia kolejną rocznicę odzyskani niepodległości.