Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini zaprasza rodziców na zebranie, które odbędzie się 14.02.2019 r. o godzinie 17.