Informujemy, że odpłatności za wyżywienie w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto firmy dostarczającej posiłki, tj. Restauracji Sante.

Dzienna stawka wynosi 13 zł. Płatności należy dokonać z góry za cały okres od 1.09.2020 do 18.09.2020r. (14 dni x 13 zł = 182 zł).  W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka odpowiednia kwota zostanie zwrócona.

Nieobecności należy zgłaszać telefonicznie pod numerem (12)3898014 wewnętrzny 6  najpóźniej do godziny 8:00 w dniu, w którym dziecko jest nieobecne. Po tej godzinie odpis nie będzie uwzględniany.

Numer konta: 84 1020 2430 0000 8702 0081 2347

W tytule wpłaty należy wpisać: żywienie, Przedszkole w Przegini, imię i nazwisko dziecka.

Prosimy o dokonanie wpłat do 4.09.2020 (piątek).