Ubezpieczenie:
Informujemy, że składka na ubezpieczenie wynosi 40,47 zł. Wpłat należy dokonać na podane
subkonto.
Ważne, aby w tytule przelewu wpisać:  nr polisy czyli: 1053559957, imię i nazwisko ucznia
oraz datę urodzenia.
Nr rachunku bankowego PZU SA: 36 1240 6960 3014 0110 3074 9072
Blankiet wpłat w załączeniu. Termin zapłaty – 31 października 2020 r.

PZU Edukacja + blankiet