Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wszystkie zgłoszone na miesiąc sierpień do Przedszkola Samorządowego w Przegini dzieci zostały zakwalifikowane. Lista dzieci zakwalifikowanych została wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola.

Ważne!!!!

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w terminie do 22 lipca  na rachunek bankowy: 43 8589 0006 0150 0450 1993 0003

W tytule przelewu: Imię i nazwisko, miesiąc, dopisek DYŻUR WAKACYJNY

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł

Pięciogodzinna realizacja podstawy programowej przedszkola nie podlega opłacie. Dzieci zgłoszone na czas powyżej podstawy obowiązuje opłata za czesne w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową. Płatność po zakończonym dyżurze, nie później niż do 15 kolejnego miesiąca po dyżurze wakacyjnym. Podstawa programowa realizowana jest od 8.00 do 13.00. Opłata nie dotyczy dzieci sześcioletnich.

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

Rezygnację z dyżuru należy zgłosić pisemnie (np. e-mail) lub telefonicznie przed 1 sierpnia w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty (opłata za pobyt i wyżywienie).