Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Przegini o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2024/2025. Druk deklaracji jest dostepny na stronie internetowej lub do pobrania w przedszkolu.

Deklaracje należy oddać niezwłocznie do dnia 23.02.2024, po tym terminie nie będą uwzględniane.

Informujemy również, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie trwać od godz. 8.00   1 marca do godz. 15.00   22 marca . Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej przedszkola, jednak nie należy ich przesyłać przed  dniem 1 marca. O kolejności przyjęć do przedszkola nie decyduje data wpływu dokumentów lecz uzyskane punkty podczas postępowania rekrutacyjnego.

deklaracja – kontynuacja 2024