Szanowni Rodzice,

Informujemy, że  na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola wywieszone zostaną w dniu dzisiejszym listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Przegini na rok szkolny 2022/2023.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia od godz. 8.00 dn. 12.04.2022 do godz. 16.00 dn. 22.04.2022.

Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub w naszej placówce.

Informujemy również, że listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  będą podane do publicznej wiadomości do godz. 12.00 dn. 28.04.2022r.

Komisja Rekrutacyjna