Dyżury przedszkoli w wakacje !

Dyżur przedszkola w wakacje dla dzieci uczęszczających do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych:

Dyżur przedszkolny w miesiącu lipcu zostanie zorganizowany w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach w godzinach 8.00 – 15.00 (tj. 7 godzin).
Zgłoszenia dziecka należy dokonać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
w terminie do 20 czerwca br.

Dane kontaktowe: tel. 12 3890960, 12 3895006, e-mail: gimnazjum@szkolajerzmanowice.pl

Dyżur przedszkolny w miesiącu sierpniu zostanie zorganizowany w Oddziale Przedszkolnym w Racławicach w godzinach 8.00 – 15.00 (tj. 7 godzin).

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Racławicach
w terminie do 13 lipca br.

Dane kontaktowe: tel. 12 2586050, e-mail: konopnicka1@op.pl

Zorganizowany zostanie 1 oddział liczący do 25 dzieci (pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek). Uruchomienie dyżuru przedszkola odbędzie się w przypadku deklaracji chęci udziału co najmniej dziesięcioro dzieci.

Opłata za wyżywienie wynosić będzie:

 • w przypadku grupy 10-15 osobowej – 8 zł. /dzień        (22dni x 8zł=176 zł)
 • w przypadku grupy powyżej 15 osób – 6 zł./ dzień (22dni x 6zł=132 zł)

Pięciogodzinna realizacja podstawy programowej przedszkola nie podlega opłacie.
Dzieci zgłoszone na czas powyżej podstawy obowiązuje opłata za czesne:

W miesiącu lipcu i sierpniu (22 dni):

 • 2 godz. dziennie – 44 zł. / miesiąc
 • 1 godz. dziennie – 22 zł. / miesiąc

Wpłaty za żywienie i czesne należy dokonać

do 29 czerwca 2018r. :

 • w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach lub na wskazany numer rachunku:
  71 8589 0006 0150 0450 1980 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/oddział
  w Jerzmanowicach Zespół Szkół w Jerzmanowicach 32-048 Jerzmanowice, ul. Szkolna 2.
  W przypadku płatności przelewem należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj odpłatności (np. za czesne) oraz kwotę. Odpłatność musi być rozbita osobno za czesne i osobno za żywienie.

do 27 lipca 2018r. :

 • w Szkole Podstawowej w Racławicach lub na wskazany numer rachunku:
  33 8589 0006 0150 0450 1948 0006 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/oddział
  w Jerzmanowicach Szkoła Podstawowa w Racławicach, 32-049 Racławice 329.
  W przypadku płatności przelewem należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj odpłatności (np. za czesne) oraz kwotę. Odpłatność musi być rozbita osobno za czesne i osobno za żywienie.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie będzie możliwości odpisów.