Informacja dla Rodziców –
rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Przegini
na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2022 r.

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Przegini na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2022r.

Harmonogram rekrutacji:

01.06.2022 r. do 15.06.2022 r. – składanie wniosków przez rodziców dzieci, które aktualnie uczęszczają do innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia.

17.06.2022 r. do 20.06.2022 r. – analiza złożonych wniosków

20.06.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego w Przegini w miesiącu sierpniu 2022 r. i podanie informacji o pozostałej liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu.

Wypełnione i podpisane wnioski o przyjęcie należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół w Przegini w godzinach 7:30 – 15:00.

Dyżury Przedszkoli w Okresie Wakacyjnym 2022

Załącznik nr2wniosek-do-przedszkola na lipiec-sierpień