Ć

wiczymy przechodzenie przez jezdnię i utrwalamy poznane znaki drogowe.