ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna – realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia terapii logopedycznej, zajęcia terapii psychologicznej, zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

Postępowanie podzielone na oferty częściowe:

Zadanie nr 1 Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej

Zadanie nr 2 Zajęcia terapii logopedycznej

Zadanie nr 3 Zajęcia terapii psychologicznej

Zadanie nr 4 Zajęcia rewalidacji indywidualnej

Zadanie nr 5 Zajęcia dogoterapii

 Pliki do pobrania: