Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza chętnych wykonawców do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Plac zabaw w miejscowości Przeginia” (zadanie realizowane w ramach programu „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”).

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl lub też dostarczona osobiście na adres:

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
ul Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice – Dziennik Podawczy
do dnia 8.08.2018 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu oferty)

 

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz

Oswiadczenie

przedmiar

Umowa

Zapytanie_ofertowe

 

Zapytanie dostępne jest na BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia z podaniem linku https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,a,1476840,zapytanie-ofertowe-na-plac-zabaw-w-miejscowosci-przeginia