Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na: „Plac zabaw w miejscowości Przeginia” (zadanie realizowane w ramach programu „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Art.4 pkt8 PZP

 

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe

 Formularz oferty

Przedmiar

Umowa

Zapytanie__ofertowe

Zapytanie dostępne jest na BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia z podaniem linku https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,a,1463920,zapytanie-ofertowe-na-plac-zabaw-w-miejscowosci-przeginia