ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 8 LISTOPADA 2013r

WYJAZD DO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OLKUSZU

,,POLSKA – to taka kraina,

IMG_6147

Która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach – blisko,

W pięknej ziemi nad Wisłą

Jej ścieżkami chodzimy

POLSKA – OJCZYZNA kraina

Się w sercu zaczyna”

Dnia 8 listopada przedszkolaki uczcili Rocznicę Odzyskania Niepodległości w Olkuszu, biorąc czynny udział w spektaklu teatralnym pt. ,,Kto ty jesteś, Polak mały”- Wł. Bełzy. Znakomici aktorzy w sposób prosty a zarazem zachwycający i wymowny przedstawili młodym widzom ,,krótką lekcję historii” wykorzystując znane legendy – : tj; ,,O trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie”,, O Warsie i Sawie ,,O pięknej i dzielnej królewnie Wandzie” ,,O Lajkoniku, ,co Kraków przed Tatarami uratował ”. Młodzi widzowie w atmosferze powagi, wspólnie z aktorami deklamowali wymowne słowa wiersza ,,Kto ty jesteś…” Dzieci poznały w skrócie dzieje historii naszego kraju, dzięki tym utworom mogły uświadomić sobie: kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, jak być Polakiem i kochać Ojczyznę. Wszyscy widzowie byli zachwyceni spektaklem. Wspaniała gra aktorska nagrodzona została gromkimi brawami. Na pamiątkę wykonaliśmy zdjęcia.W naszym przedszkolu tradycją stało się coroczne odwiedzanie grobu żołnierzy poległych podczas drugiej wojny światowej oraz zapalanie zniczy.

Więcej zdjęć w galerii

Teresa Sadyn