Termin zajęć zostanie podany po zebraniu się grupy. Zajęcia prowadzić będzie pani Iwona Sępek