Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że dla zapytania ofertowego pod nazwą: Usługa edukacyjna – realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia terapii logopedycznej, zajęcia terapii psychologicznej, zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich-wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice-Przeginia” dokonano zmiany terminu składania ofert do dnia 10.09.2018r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Skan pisma:

zmiana terminu składania ofert