Zebranie organizacyjne z Rodzicami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00.

Prosimy o obecność Rodzica od każdego dziecka.

Ze względu  na konieczność wprowadzenia danych do systemu do naliczania opłat, na  zebraniu muszą być podpisane umowy.