dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

„Roboty remontowo – budowlane w przedszkolu w miejscowości Przeginia” (zadanie realizowane w ramach programu „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”)

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty, kuriera, e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice – Dziennik Podawczy  do dnia 04.05.2018 r. do godz. 11.00. (decyduje data wpływu oferty)

Dokumenty do pobrania: LINK

 

Zapytanie dostępne jest na BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia z podaniem linku: https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,a,1440436,zapytanie-ofertowe-na-roboty-remontowo-budowlane-w-przedszkolu-w-miejscowosci-przeginia-zadanie-real.html