dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na„Dostawa wyposażenia przedszkola: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkola oraz dostawa zabawek ogrodowych” w ramach realizowanego projektu pn.„Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

Zadanie 1.

Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkola

– m.in. tablica interaktywna, zabawki, książki, gry, puzzle, zabawki edukacyjne oraz wyposażenie dla dzieci niepełnosprawnych (w tym zabawki oraz wyposażenie do ćwiczeń), zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zadanie 2.

Dostawa zabawek ogrodowych

– m.in. zabawki do zabaw ruchowych, przenośne zabawki ogrodowe oraz zabawki do piaskownicy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice – Dziennik Podawczy do dnia 07.05.2018r. do godz. 11.00. (decyduje data wpływu oferty)

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (zadanie nr 1 i 2).

Dokumenty do pobrania: LINK