Drodzy rodzice !!!
Z uwagi na zalecenia służb sanitarnych prosimy o pozostawienie w domach dzieci przeziębionych, kaszlących i kichających. Są mniej odporne i bardziej narażone na infekcję!
Jeśli dziecko lub ktoś z domowników przebywał w rejonach, w których występuje koronawirus dla bezpieczeństwa swojego i innych poddajcie się 14 dniowej kwarantannie domowej. Jeśli wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, bezzwocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno – zakaźnego. Proszę o wszystkim informować wychowawców!!!
Proszę zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad higieny: mycie rąk mydłem i ciepłą wodą, zasłanianie ust (łokciem) podczas kaszlu i kichania, nie dotykanie rękami twarzy, okolic ust, nosa, oczu itp. Proszę śledzić bieżące informacje, których udziela Ministerstwo Zdrowia i Sanepid. Wątpliwościami proszę dzielić się z wychowawcami !!!