Przypominamy o konieczności podpisania umowy przez rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Przegini na rok szkolny 2017/2018 w terminie 

do 25.05.2017r.

zgodnie z Harmonogramem i zasadami rekrutacji do przedszkoli samorządowych Gminy Jerzmanowice- Przeginia
w roku szkolnym 2017/2018, pkt 11 i pkt 12.