Prosimy Rodziców /Opiekunów dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Samorządowego w Przegini i zainteresowanych dalszą edukacją w naszym przedszkolu o zwrot DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. Dokument do pobrania u wychowawców grup przedszkolnych.

Deklarację należy złożyć u wychowawcy grupy lub w sekretariacie szkoły.