Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Przegini w sierpniu 2015r.

Mając na uwadze dobro dzieci oraz fakt, iż na m-c sierpień do dnia 12 czerwca br. nie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych (mniej niż 10 dzieci) informuję, że termin zapisu dziecka do przedszkola Samorządowego w Przegini na miesiąc sierpień został wydłużony do 15 lipca 2015r.

Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach w m-cu lipcu będzie funkcjonować na wcześniej określonych zasadach.

Dyżury w miesiącu sierpniu będą zorganizowane  w godzinach .8.00 – 15.00 (tj. 7 godzin)

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w sekretariacie Zespołu Szkół w Przegini w terminie do 15 lipca br.

Opłata za wyżywienie wynosić będzie:

– w przypadku grupy 10-15 osobowej – 8 zł. /dzień

– w przypadku grupy powyżej 15 osób – 5 zł./ dzień

Pięciogodzinna realizacja podstawy programowej przedszkola nie podlega opłacie.

Dzieci zgłoszone na czas powyżej podstawy obowiązuje opłata za czesne:

W miesiącu sierpniu:

2 godz. – 42 zł. / miesiąc

1 godz. – 21 zł.  / miesiąc

Wpłaty za żywienie i czesne należy dokonać do 15 lipca 2015r.

 w Przedszkolu Samorządowym w Przegini lub na wskazany numer rachunku: 43 8589 0006 0150 0450 1993 0003  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/oddział w Jerzmanowicach Zespół Szkół w Przegini 32-049 Przeginia 403. W przypadku płatności przelewem należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj odpłatności (np. za czesne) oraz kwotę.

Odpłatność musi być rozbita osobno za czesne i osobno za żywienie.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie będzie możliwości odpisów.

Dane kontaktowe do sekretariatu Zespołu Szkół w Przegini:

tel. 12 3898025; 12 3898014

e-mail: sp@zsprzeginia.pl


UWAGA!!!


 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodziców i Opiekunów dzieci zainteresowanych dalszą edukacją dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Przegini prosimy o złożenie do Dyrektora przedszkola  lub wychowawcy w przedszkolu:

„DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”

w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2015 roku.

Dokument można pobrać ze strony internetowej przedszkola (zakładka po lewej stronie) lub u wychowawcy w przedszkolu.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (dla nowych dzieci) oraz oświadczenia na rok szkolny 2015/2016 będą dostępne od 2 marca 2015r. na stronie internetowej przedszkola, w sekretariacie lub u wychowawców w przedszkolu. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniona i zgłoszona w terminie od 2 marca do 31 marca „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z oświadczeniami.


Rekrutacja do Przedszkoli m-cu lipcu i sierpniu 2015r.

Uprzejmie informuję, że dyżury przedszkoli publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia podczas tegorocznych wakacji będą zorganizowane

w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach w miesiącu lipcu

w godzinach 8.00 – 15.00 (tj. 7 godzin) oraz

w Przedszkolu Samorządowym w Przeginia w miesiącu sierpniu

w godzinach .8.00 – 15.00 (tj. 7 godzin)

Informuję, że będą zorganizowane po 1 oddziale liczącym do 25 dzieci (pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek)

Uruchomienie dyżuru przedszkola odbędzie się w przypadku deklaracji chęci udziału co najmniej dziesięcioro dzieci.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jerzmanowicach oraz w sekretariacie Zespołu Szkół w Przegini w terminie do 12 czerwca br. Po tym terminie zostanie podana informacja czy przedszkole będzie funkcjonować w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r.

Opłata za wyżywienie wynosić będzie:

  • w przypadku grupy 10-15 osobowej – 8 zł. /dzień
  • w przypadku grupy powyżej 15 osób – 5 zł./ dzień

Pięciogodzinna realizacja podstawy programowej przedszkola nie podlega opłacie.

Dzieci zgłoszone na czas powyżej podstawy obowiązuje opłata za czesne:

  • W miesiącu lipcu: 2 godz. – 46 zł. / miesiąc  |  1 godz. – 23 zł.  / miesiąc
  • W miesiącu sierpniu: 2 godz. – 42 zł. / miesiąc  |  1 godz. – 21 zł.  / miesiąc

Wpłaty za żywienie i czesne należy dokonać do 30 czerwca 2015r.

  • w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach lub na wskazany numer rachunku: 71 8589 0006 0150  0450 1980 0004  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/oddział w Jerzmanowicach Zespół Szkół w Jerzmanowicach  32-048 Jerzmanowice 366. W przypadku płatności przelewem należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj odpłatności (np. za czesne) oraz kwotę. Odpłatność musi być rozbita osobno za czesne i osobno za żywienie.
  • w Przedszkolu Samorządowym w Przegini lub na wskazany numer rachunku: 43 8589 0006 0150 0450 1993 0003  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/oddział w Jerzmanowicach Zespół Szkół w Przegini  32-049 Przeginia 403. W przypadku płatności przelewem należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj odpłatności (np. za czesne) oraz kwotę. Odpłatność musi być rozbita osobno za czesne i osobno za żywienie.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie będzie możliwości odpisów.

Dane kontaktowe do sekretariatu Zespołu Szkół w Jerzmanowicach:

tel. 12 3890960, 12 3895006

e-mail: gimnazjum@szkolajerzmanowice.pl

Dane kontaktowe do sekretariatu Zespołu Szkół w Przegini:

tel. 12 3898025; 12 3898014

e-mail: sp@zsprzeginia.pl


 

dokumenty
Karta zgłoszenia do przedszkola -2015
dokumenty
Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2015-2016
dokumenty
Regulamin
dokumenty
Oświadczenie o nauce/studiach
dokumenty
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
dokumenty
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
dokumenty
Oświadczenie o zatrudnieniu

zarządzenie