Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini informuje, że od 6 marca 2017r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

1) terminy składania dokumentów: od 6 marca do 31 marca 2017

2) do 28 kwietnia 2017r. w przedszkolu będą wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2017/2018

3) kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie lub ze strony internetowej (https://przedszkole.zsprzeginia.pl/rekrutacja-2017-2018)