Nasza szkoła posiada status Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki temu w uczniowie naszego Gimnazjum pod opieką Pani Sylwii Dahlmanns i Anety Martyniak realizuje program DSD I (Das Deutsche Sprachdiplom). Oznacza to, że nasza szkoła przygotowuje uczniów klas dwujęzycznych do egzaminu z języka niemieckiego, który według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego zaświadcza znajomość języka na poziomie B1, czyli na poziomie samodzielności. Pomyślne zdanie egzaminu uwieńczone jest wręczeniem uznawanego na całym świecie dyplomu językowego. W tym roku taki egzamin będą zdawać uczniowie klasy IIIa naszego Gimnazjum.

Od 2008r. dzięki inicjatywie PASCH szkoły realizujące program DSD są objęte patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Uczniowie, którzy uzyskają dyplom DSD pierwszego stopnia, w szkole średniej(wśród nich znajduje się np. IV LO w Olkuszu, z którym nasza szkoła ma podpisaną umowę o współpracy), objętej programem DSD, mogą kontynuować naukę języka niemieckiego osiągając poziom C1 i zdobyć dyplom DSD drugiego stopnia. W dalszej kolejności posiadanie takiego certyfikatu daje możliwość studiowania na wielu polskich i europejskich uczelniach, uzyskania stypendiów w krajach niemieckojęzycznych a w przyszłości może ułatwić podjęcie w nich pracy. Ważne również jest to, że rodzice uczniów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i przystąpieniem ich dzieci do egzaminu DSD.

21 lutego 2017 roku na terenie urzędu gminy Jerzmanowice-Przeginia doszło do spotkania, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Adam Piaśnik, przedstawiciel strony niemieckiej Ralf Auris (koordynator krakowskiego modelu DSD i nauczyciel języka niemieckiego), Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini Robert Luty, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Przegini Małgorzata Bigaj i nauczyciel języka niemieckiego Sylwia Dahlmanns. Na spotkaniu ustaliliśmy, że program DSD I od przyszłego roku szkolnego będzie wprowadzony w naszej szkole podstawowej. Wkrótce na naszej stronie pojawi się więcej szczegółów na ten temat.